"A strategy, even a great one, doesn't implement itself!"
 


Hoofd, Hart en Handen

Door slim in te spelen op hoofd-hart-handen, wordt een strategie implementatie succesvoller en leuker. Begrijp hoe kleine en structurele successen leiden tot een betere verankering en groei in professionaliteit en kwaliteit. 

Ik ben Monique Witlam. Op mijn LinkedIn pagina vindt u meer over mij en de ervaring die ik op diverse inspirerende thema's heb opgedaan de afgelopen jaren. Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten en bij te dragen aan uw succes!
 


Data Protection Professional (CTPP)

Privacy, AVG, Functionaris Gegevensbescherming & Implementatie

 De AVG wetgeving een plek geven in de organisatie, zodanig dat iedere medewerker weet wat het omvat is een behoorlijke klus! Als gecertificeerd Data Protection Officer en Privacy Professional, weet ik van de hoed en de rand. 

Ervaring in het vormgeven en implementeren van een Privacy Managementsysteem komt goed van pas. Zeker geen 'holy grail', maar het geeft een organisatie structuur in het zetten van concrete stappen om AVG compliant te worden.

Daar hoort bij dat het privacybeleid en de daarbij horende richtlijnen en werkwijzen in heldere taal neergezet worden. Hoe handel je wanneer er sprake is van een datalek? Hoe gebruik je een DPIA of BIV classificatie om de risico's bij verwerkingen inzichtelijk te maken?

Lastig om mensen in de organisatie mee te krijgen en de privacy bewustwording te verhogen?

Allemaal vragen waar we bij kunnen helpen.

Mail meteen vrijblijvend!Toetsdeskundige (SKE) 

Toetsen, Beoordelen, Examenorganisatie & Implementatie

Stress, druk en het overzicht kwijt? We bieden in aanloop naar een NVAO (HBO) audit of Inspectiebezoek (MBO) ondersteuning op maat. Een herstelopdracht of een volledige accreditatie, wij zorgen voor structuur, planning en daadkracht. En ja, we nemen medewerkers mee in de implementatie. We zetten de examenstructuur en/ of examencommissie duurzaam neer, zodat de kwaliteitsslag ingebed en omarmd wordt.

Echt een zorg minder!

De aansturende rol tijdelijk (samen) oppakken geeft veel rust en zelfvertrouwen binnen het team. We denken mee en/ of initiëren wat nodig is om die stap naar een betere examenorganisatie te maken.

Het onderwijs ontwikkelt zich door en richt zich meer op continue blijven leren. Daar past formatief evalueren en/ of programmatisch waarderen bij. Waarderen en evalueren zijn daarbij kernbegrippen, want de term 'toetsen en beoordelen' zou het tekort doen. Onze visie sluit zeker aan op de uitdaging waar we samen voor staan.

Mail meteen vrijblijvend!


 
Bedrijfskundige veranderaar (MSc, MBA); Business Coach

Interim (Project) Management, Kwaliteit, Gedragsverandering, Strategie & Implementatie, Effectief & Succesvol Leiderschap

Patronen slijten in je team. Patronen slijten ook in je eigen handelen als manager of directeur. 

Dan komt er een moment dat je merkt dat het niet lekker loopt wanneer je een werkwijze wilt verbeteren, aanpassen of veranderen. We kunnen met je meekijken, adviseren, maar we kunnen het ook tijdelijk van je overnemen. 

Voor leidinggevenden die zich persoonlijk willen doorontwikkelen bieden we coaching trajecten aan. Een doorvertaling naar team coaching is natuurlijk ook een mogelijkheid.

Een verandervraagstuk en/of strategie-implementatie kan veel teweeg brengen en de grondslag leggen voor een belangrijke kwaliteits- en/of niveauverbetering. Hierop kan je verder bouwen met respect en vanuit betrokkenheid.

'A strategy, even a great one, doesn't implement itself.' 

Kleine, succesvolle stappen leiden naar grote, duurzame resultaten. Met passie, doortastendheid en humor werken we hier samen naartoe!

Mail meteen vrijblijvend!